НЕ! НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Детайли

       Насилието и тормозът между деца е сериозен проблем, който не може да се реши от само себе си и все повече се задълбочава. Тормозът не води само до краткосрочни последствия като изолация, страдание и унижение на жертвата. В дългосрочен план потърпевши сме всички ние.

        За втора поредна година учениците от СОУ „Ст. Караджа”  гр. Каварна отбелязват световния ден за борба с тормоза в училище – Деня на розовата фланелка. Представители на Училищния ученически съвет раздадоха розови сърца на всички желаещи да подкрепят кампанията. Ученици от ІХ и ХІ кл. влязоха при по-малките ученици от І до ІV клас, за да поговорят за толерантността, приятелството, търпимостта и уважението и изработят рецепта за щастие, като средство за справяне с тормоза и насилието. Импровизиран флашмоб, старателно подготвен от доброволци от танцовия ансамбъл, привлече вниманието на учениците в голямото междучасие. В часа на класа Мария Леонидова – психолог към консултативния център по проблемите на децата и младежта , запозна учениците от VІІІб и ІХв клас с формите на тормоза и различните роли на участниците в него.

       Да,  за един ден  не бихме могли да се преборим с тормоза в училище, но можем да пробудим чувствителността и привлечем внимание към проблема.

Видео запис може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=a3CV17mjdFk&feature=youtu.be

Снимки от събитието:

 

 

 

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"