Обществен съвет

Председател:

Севдана Костова Гавраилова

 

Членове:

Емилия Георгиева Иванова-Велкова

Галя Димитрова Иванова

Иванка Георгиева Василева

Диляна Лазарова Георгиева

Юлия Александрова Ангелова

Митко Димитров Недев

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"