Администрация

Детайли

Главен счетоводител:

     Веска Димитрова Йорданова

           - Телефон/Факс: 0570 / 8 25 57

 

Касиер и домакин:

     Йорданка Петрова Атанасова

           - Телефон/Факс: 0570 / 8 25 57


Завеждащ административна служба:

     Венета Янакиева Кръстева

          - Телефон: 0570 / 8 32 47

 

Ръководител направление ИКТ:

     Христо Кирилов Киров

     Петя Георгиева Минчева-Тодорова


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"