ДЗИ и НВО 2023

ДЗИ и НВО - 2022/2023 г.

Детайли

Сесия май-юни 2023 година

  •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 06.02.-21.02.2023 г.
  •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 8.30ч.
  •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 8.30ч.

Сесия август-септември 2023 година

  •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 26.06.-07.07.2023 г.
  •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 8.30ч.
  •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 25 август 2023 г., начало 8.30ч.

Важни документи за ДЗИ 2022/2023г.


Важни дати за НВО 2022/2023г.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас


Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:
• Писмена част:
- за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
- за ниво А2, начало 11,30 часа РД09-4065/ 30.08.
- за ниво А1, начало 12,00 часа
• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 час

Важни документи за НВО 10 клас 2022/2023г.


Важни документи за НВО 7 клас 2022/2023г.


Важни документи за НВО 4 клас 2022/2023г.   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"