ДЗИ и НВО

ДЗИ и НВО 2023-2024г.

Детайли

Сесия май-юни 2024 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 06.02.-21.02.2024 г.
 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2023 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2023 г., начало 8.30ч.
 •     Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22–31 май 2024 г.

Сесия август-септември 2024 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 26.06.-11.07.2024 г.
 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 г., начало 8.30ч.
 •     Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26–30 август 2024 г.

Важни документи за ДЗИ 2023/2024г.

Други документи(от 2022-23г.):

Важни дати за НВО 2023/2024г.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

 • Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
 • Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

 • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
 • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Х клас

 • Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
 • Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 час
 • Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.
     1. Писмена част:
          - за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
          - за ниво А2, начало 11,30 часа
          - за ниво А1, начало 12,00 часа
     2. Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Важни документи за НВО IV, VII и X клас


Важни документи за НВО X клас 2023/2024г.

Други документи(от 2022-23г.):

Важни документи за НВО VII клас 2023/2024г.

Други документи(от 2022-23г.):

Важни документи за НВО IV клас 2023/2024г.

Други документи(от 2022-23г.):


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"