Дневен режим

Детайли

Работен график на СОУ „ Стефан Караджа“ град Каварна

за учебната 2014-2015 година

 

I. Пристигане на училище:

1.1/  7.20 часа за учениците от VXII клас;

1.2/ 7.30 часа за учениците от IIV клас / времето от 7.30 до 7.50 часа за учениците от I и II клас е предвидено  за организирано хранене на децата от тези класове в присъствието на техните класни ръководители /.

 2. Учебни занятия от 7.30 до 13.25 часа;

3.Обедна почивка от 12.00 до 13.30ч. за храна в стола;.

4.Подготовка на уроците:

     4.1 / 13.30 – 17.00ч. – за I, II, III, IV клас;

     4.2/ 14.00 – 17.00ч. – за VVIII клас;

 

II. Разписание на часовете  за:

-          учениците от I  до IV клас:

час I и II клас

III и IV клас

Час

ПИГ

1.

7.40 – 8.15

7.30 – 8.10

1-2.

12.00 – 13.30

2.

8.30 – 9.05

8.25 – 9.05

3.

13.30 – 14.10

3.

9.15– 9.55

9.15 – 9.55

4.

14.20 – 15.00

4.

10.20 – 10.55

10.15 – 10.55

5-6.

15.00 – 16.30

5.

11.05 – 11.40

11.05 – 11.45

 

 

6.

11.50 – 12.25

11.55 – 12.35

 

 

 -          учениците от V до XII клас:

час

V – XII клас

час

ПИГ V – VІІІ кл.

 

ПИГ V – VІІІ кл.

вторник

1.

7.30 – 8.10

1.

12.40 – 13.20

13.30 – 11.10

2.

8.25 – 9.05

2.

13.30 – 14.10

14.10 – 14.50

3.

9.15 – 9.55

3.

14.20 – 15.00

15.00 – 15.40

4.

10.15 – 11.55

4 -5.

15.00 – 16.20

15.40 – 16.30

5.

11.05 – 11.45

6.

16.20 – 17.00

16.30 – 17.10

6.

11.55 – 12.35

 

 

 

7.

12.45 – 13.25

 

 

 

 

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"