ПИГ - „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Детайли

     През периода на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ учениците с  желание посещават часовете в полуинтернатните групи. Учениците включени в проекта  постигат отлични резултати. За проверка  на усвоените знания и компетентности  се  провеждат самостоятелни работи и тестове, които показват  овладените знания по  отделните предмети.     

     Чрез различни презентации  на уроци по предметите, децата по достъпен, нагледен и модерен  начин  възприемат и осмислят новите знания, а старите се актуализират и стават по задълбочени.

Снимки по проекта може да разгледате ТУК!

ПИГ ГРУПИ:

2014-2015 учебна година

11 групи ПИГ

 1. І а – Кремена Хадживасилева
 2. І б – Кралчо Кралев
 3. ІІ а – Татяна Добрева
 4. ІІ б – Анастас Късов
 5. ІІІ а – Стойка Затърлиева
 6. ІІІ б – Ренета Тодорова
 7. ІV а  – Добромира Маринова
 8. ІV б – Йорданка Иванова
 9. VІ а,б,в – Труфка Стоянова
 10. V а - VІІ а,б – Кичка Дочева
 11. V б – VІІІ в – Евдокия Димитрова

 

2013-2014 учебна година

10 групи ПИГ

 1. І а – Татяна Добрева
 2. І б – Анастас Късов
 3. ІІ а – Миглена Димова
 4. ІІ б – Ренета Тодорова
 5. ІІІ а – Добромира Маринова
 6. ІІІ б – Йорданка Иванова
 7. ІV а,б – Стойка Затърлиева
 8. V а,б,в – Труфка Стоянова
 9. VІІ а,б,в – Кичка Дочева
 10. VІ – VІІІ – Евдокия Димитрова

 

2012-2013 учебна година

 9 групи ПИГ

 1. І а – Миглена Димова
 2. І б – Гюнер Халил
 3. ІІ а – Добромира Маринова
 4. ІІ б – Йорданка Иванова
 5. ІІІ а,б – Стойка Затърлиева
 6. ІІІ б – ІV а – Татяна Добрева
 7. ІІІ б-І V б – Анастас Късов
 8. V – VІ – Кичка Дочева
 9. VІІ – VІІІ – Труфка Стоянова
   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"