„Дигитална раница“ - в помощ на интерактивното обучение

Детайли

   „Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

   „Дигитална раница“ дава широк спектър от дигитално учебно съдържание по общообразователните предмети. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като основната цел е да се събере всичко на едно място - достъпно с използването само на един профил(електронен дневник, електронни учебници, домашни, събрания в Teams, 3D уроци и мн. др./


ВХОД В ПЛАТФОРМАТА:
https://edu.mon.bg/

  • Ученици и учители влизат само чрез своя ...@edu.mon.bg акаунт - https://youtu.be/Xrre-0zYb0w
  • Родителите също имат достъп, но след предварителна регистрация със свой личен e-mail на адрес: https://neispuo.mon.bg/parent-register
    По време на регистрацията за да добавите вашето дете се попълва неговото ЕГН и специален Код за достъп на ученик, който може да получите от съответното училище и класен ръководител!
Ако искате да научите повече: 
   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"