Прием в първи клас - записване на ученици след първо класиране

Детайли

Необходими документи за записване в първи клас:

  • Оригинал на УДОСТОВЕРЕНИЕ за задължителен подготвителен клас;
  • Копие или оригинал на акт за раждане /ползва се само за проверка на данните/;
  • Заявление за записване /по образец на училището - попълва се на място/;
  • Заявление за целодневна организация на учебния процес /по образец на училището - попълва се на място/;
  • Заявление за ИУЧ - избираеми учебни часове /по образец на училището - попълва се на място/;
  • Заявление за ФУЧ по иновативно училище - факултативни учебни часове /по образец на училището - попълва се на място/;
  • Декларация за информирано съгласие /по образец на училището - попълва се на място/;

* Забележки:
  • До 14.06.2022г. се записват само класираните ученици на първи етап - всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. в сградата на СУ.
  • До 17.06.2022г. се обявяват свободните места и второ класиране на учениците.
  • ВАЖНО - във втори етап участват само учениците в резерв - незаписаните ученици от първи етап не участват във второто класиране.

Списък на класираните ученици в първи етап:


   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"