ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - обучение в електронна среда за 8. - 12. клас

Детайли

Уважаеми ученици и родители,

    Във връзка със заповед № РД-01-626 / 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че за учениците от гимназиална степен (8. – 12. клас) се преустановяват присъствените учебни занятия от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. През този период обучението им ще се провежда в електронна среда от разстояние. За целта ще се използват платформата Microsoft Teams и създадените фейсбук групи. Обучението ще се провежда синхронно и асинхронно, съобразно действащото седмично разписание на учебните часове.

   При синхронно обучение учениците са длъжни да присъстват при планираното провеждане на учебния час в онлайн среда. Поставят се отсъствия и оценки!

    Асинхронното обучение предвижда поставяне на задачи за усвояване на нови знания или преговор, упражнения за самоподготовка и изпитни задания, които да се изпълнят в посочените от учителите срокове!

Моля, запознайте се и с ПРАВИЛАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ!

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"