Иновативно училище

Есенен панаир

Детайли

Клас: II Б
Класен ръководител: Албена Алексиева
Дата: 10 ноември 2017  година

Учениците подредиха свои магазинчета от изработените в часовете и у дома артикули.

Пазаруваха с пари, изработени специално за случая.

Научиха се да използват думите: печалба, ресто, спестени пари, спечелени пари, лична спестовна сметка, личен бюджет.

Събитието бе подготовка към предстоящата работа с таблица за умножение и деление.

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"